γλοιοῦ

γλοιοῦ
γλοιόομαι
become sticky
pres imperat mp 2nd sg
γλοιόομαι
become sticky
imperf ind mp 2nd sg (homeric ionic)
γλοιός
any glutinous substance
masc/neut gen sg
γλοιός
any glutinous substance
masc gen sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”